Đặc sản Lươn Khô, Lươn Khô Ngon, Lươn Khô, Lươn Khô Giòn

WEBSITE CHUYÊN ĐỒ KHÔ & THỦY SẢN


 

Đặc sản Lươn Khô

_MG_4351 Lươn Khô An Việt Loại Đặc Biệt 100g

145,000 đ
DSC03634 Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 500g

675,000 đ
_MG_4353 Lươn Khô An Việt Đặc Biệt Loại 200g

280,000 đ
DSC03652 lươn khô An Việt loại nhỏ 500g

350,000 đ
DSC03653 Lươn khô An Việt loại nhỏ 200g

150,000 đ
_MG_4373 Lươn khô An Việt 500g

500,000 đ
_MG_4367 Lươn khô An Việt 200g

205,000 đ
_MG_4371 Lươn khô An Việt 100g

110,000 đ


Tin tức


Đối tác