Quy trình chế biến lươn khô An Việt

WEBSITE CHUYÊN ĐỒ KHÔ & THỦY SẢNLươn An Việt Quy trình chế biến lươn khô An Việt

Quy trình chế biến lươn khô An Việt

Lươn khô An Việt được chế biến theo quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm!
Lươn Khô An Việt được làm từ 100% Lươn Đồng Tự Nhiên, Cam Kết:
+ KHÔNG CHẤT BẢO QUÁN
+ DẦU CHIÊN CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN (không chiên đi chiên lại)
+ SẢN XUẤT, SẤY & ĐÓNG GÓI THEO CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC (quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm)
+ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP SỐ: 24/2015/QLCL – HNa.

Bước 1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 2: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 2: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 2.1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 2.1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 3: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 3: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 4: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 4: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 4.1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 4.1: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 5: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 5: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 6: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 6: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 7: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 7: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 8: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 8: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 9: Làm Lươn Khô An Việt

Bước 9: Làm Lươn Khô An ViệtTin tức


Đối tác